Powstaje Park Pamięci Narodowej w Toruniu

Utworzenie Parku Pamięci Narodowej w Toruniu jest najnowszym projektem Fundacji Lux Veritatis. Stanowi on rozwinięcie przedsięwzięć już wcześniej podejmowanych przez Fundację, mających na celu upamiętnienie odwagi Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej: Kaplicy Pamięci w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu oraz Międzynarodowego Centrum Informacji ,,Pamięć i Tożsamość”.

Park Pamięci Narodowej będzie stanowił nie tylko hołd dla Polaków ratujących Żydów podczas
II wojny światowej, ale posłuży również jako miejsce spotkań służące refleksji i szukaniu przesłania z trudnego doświadczenia, jakim była wojna i Holocaust.

W założeniu Park Pamięci ma stanowić przestrzeń otwartą, dostępną dla Polaków i obcokrajowców, pozwalając tym samym w sposób naturalny włączyć w dialog międzypokoleniowy i międzynarodowy refleksję nad żywym świadectwem najwyższej ofiary, jaką jest poświęcenie własnego życia. Dzięki temu Park będzie stanowił fundament i płaszczyznę generowania kapitału społecznego w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, spełniając jednocześnie funkcję katalizatora pozytywnych zmian społecznych i weryfikacji krzywdzących stereotypów.

Partnerzy projektu:

Ogłoszenie


Szczegóły »